FISKERI

Safepath er villig til å finne de beste løsningene i samarbeid med oss.
Vi spiller hverandre gode.

 INGVALD JOHN HUSBY, O.HUSBY FISKEBÅTREDERI

 

VÅRE TJENESTER

SIKKERHETSSTYRING

Vi utarbeider enkle og brukervennlige prosedyrer og moderne sikkerhetsstyringssystem for fartøyer.
Vi har fokus på brukervennlighet, design og innovasjon i vårt arbeid.

Vi tilbyr:

 • Fartøyhåndbok for fartøy under 15m
 • Sikkerhetsstyringssystem for fartøy over 15m
 • Utarbeidelse av prosedyrer
 • Utarbeidelse av risikovurderinger
 • Alarm- og havariplaner
BEREDSKAP

Beredskapssentralen til Safepath samler all informasjon om ditt fartøy.
Inntreffer en hendelse, får Hovedredningssentralen
informasjonen og dermed umiddelbar oversikt.

Vi tilbyr:

 • Monitorering av fartøy og oppdatert informasjon av ditt fartøy
 • Å være rederiets beredskapsorganisasjon
 • Bistand ved søk og redning, nød- og krisesituasjoner
 • Myndighetskontakt
SIKKERHETSØVELSER

Vi arrangerer praktiske og realistiske øvelser av potensielt kritiske og farlige situasjoner om bord i ditt fartøy

Vi øver mannskapet i:

 • Krisekommunikasjon
 • Mann-over-bord
 • Kritisk førstehjelp
 • Brann- og havari
 • Evakuering

REFERANSEPROSJEKTER

O.Husby Fiskebåtrederi AS

Sikkerhetsstyringssytem
Sikkerhetsøvelser
24/7 Beredskap
Prosedyrer
Alarm- og havariplan

Ivan Ulsund Rederi AS

Sikkerhetsøvelser
Prosedyrer
Alarm og Havariplan

Kenfish II AS

Sikkerhetsstyringssytem
24/7 Beredskap
Prosedyrer
Alarm- og havariplan

Brødrene Angelsen AS

Sikkerhetsstyringssytem
24/7 Beredskap
Prosedyrer
Alarm- og havariplan

Trygvasjon

Fartøyhåndbok for fartøy under 15m

Breitind

Fartøyhåndbok for fartøy under 15m