HAVBRUK

Gjennom erfaringsoverføring fra andre næringer ønsker vi å bidra til å gjøre havbruksnæringen enda bedre.

 TERJE RØDAHL, DAGLIG LEDER I SAFEPATH

VÅRE TJENESTER
SIKKERHETSSTYRING

Vi utarbeider enkle og brukervennlige prosedyrer og moderne sikkerhetssystem for fartøy og anleggslokasjon

Vi tilbyr:

 • Fartøyhåndbok for fartøy under 15m
 • Sikkerhetsstyringsystem for over 15m
 • Utarbeidelse av prosedyrer
 • Utarbeidelse av risikovurderinger
BEREDSKAP

Beredskapssentralen til Safepath samler all informasjon om ditt fartøy og lokasjon
Inntreffer en hendelse, får Hovedredningssentralen og andre redningsetater
informasjonen og dermed umiddelbar oversikt.

Vi tilbyr:

 • Monitorering av fartøy og lokasjon
 • Oppdatert informasjon om fartøy og lokasjon
 • Å være bidragsyter til selskapets beredskapsorganisasjon
 • Bistand ved søk og redning, nød- og krisesituasjoner
 • Myndighetskontakt
SIKKERHETSØVELSER

Vi lager praktiske og realistiske øvelser som vi utfører om bord på arbeidsfartøy og lokasjon

Vi øver mannskapet i:

 • Krisekommunikasjon
 • Mann-over-bord fra arbeidsfartøy og lokasjon
 • Kritisk førstehjelp
 • Brann- og havari
 • Evakuering
OVERVÅKNING AV TRAFIKK

Vi tilbyr:

 • 24/7 trafikkovervåkning av fartøystrafikk rundt lokasjon
 • Overvåking av biomasse i merd
 • Status på gjenfangstressurser
 • Kartlegging og statistikk av type fartøy og trafikkmengde
REFERANSEPROSJEKTER

LERØY

Fartøymanual
Prosedyrer

SINTEF

Indisial (2018 -2021)