Logosymbol

vi er med deg ombord

Havet er en fantastisk, men til tider farlig arbeidsplass. Derfor har vi laget en beredskapspakke spesialtilpasset deg som er reder for å ivareta fartøy og besetning ombord. Et brukervennlig sikkerhetsstyringssystem, beredskapstelefon, og en sentral som overvåker fartøyene 24/7. Vi kan livet på havet og vet hvor viktig det er med rask respons og nøyaktig informasjon når uhellet inntreffer.

Med oss om bord kan du kaste loss vel vitende om at vi er med deg før, under og etter en eventuell nødsituasjon.

Nyheter

Godkjenninger:

Ikon - Monitoring

SAFEPATH® ER DIN PROFESJONELLE SAMARBEIDSPART INNEN HAVOVERVÅKING! 

Vi leverer havovervåking og marine tjenester av høy kvalitet. Flere og flere velger nå Safepath – kontakt oss du også!

tilbakemeldinger fra kundene våre

«Det gir trygghet å vite at Safepath er på vakt døgnet rundt, alle dager i året. Ingenting er viktigere enn rask respons og koordinering når det skjer noe alvorlig på havet.»

 


Sverre Taknes, CEO Aquaship AS


ASSISTANSE VED HENDELSE

Beredskapstelefonen er bemannet døgnet rundt, og vi står alltid klare til å bistå deg uansett hendelse.

«Sikkerhet på alle plan er svært viktig for vårt rederi, og vi er avhengig av å ha en støttespiller som kan sikkerhet og beredskap. Derfor har vi valgt beredskapsløsningen til Safepath med all den kompetansen vi trenger for en trygg hverdag på havet.»

 

Jorunn Husby Nekstad – Daglig leder O. Husby rederikontor

 

BEREDSKAP 24/7

Beredskapssentralen sørger for kontinuerlig overvåking og oppdatert informasjon om fartøyet ditt.

RÅDGIVING

Våre ansatte har lang erfaring og ekspertise innen marin sikkerhet, og jobber for å finne løsninger som reduserer risiko og kostnader for deg som kunde.

«Å jobbe med sikkerhet handler om samarbeid. Her skiller Safepath seg ut i mengden, de finner løsninger sammen med oss og vi spiller hverandre gode.»

 


Ingvald John Husby, Husby Fiskebåtrederi AS


SEALOG

Et digitalt sikkerhetsstyringssystem i beredskapspakken som er enkelt å bruke – og som tilfredsstiller myndighetskrav.

«Skal du jobbe med oss i Angelsen, må du ha to ører og én munn. Det har folkene i Safepath. Vårt nye digitale sikkerhetsstyringssystem gjør virkelig hverdagen enklere på båten.»

 

Øystein Angelsen, Skipper Angelsen Senior

 

se filmen om O.Husby sin opplevelse av samarbeidet med Safepath®

Under en nødsituasjon i Barentshavet (november 2018) havnet M/S O.Husby med motorhavari i russisk farvann i full storm og Safepath assisterte fra operasjonsentral.

Opplevelsen gjorde at både rederiet og kapteinen følte en trygghet for de som jobber om bord og deres familier som var igjen på land.

Derfor bruker dem Safepath idag. 

Ta kontakt med oss i dag