Knarr

A/S Norske Shell forlenger rammekontrakt med Safepath!

A/S Norske Shell fortsetter med dette å styrke lokalt næringsliv på Nordmøre. 

Shell forlenger sin rammeavtale om kjøp av marine tjenester fra Safepath! A/S Norske Shell fortsetter med dette å styrke lokalt næringsliv på Nordmøre. Vi i Safepath ser frem til nye og spennende marine oppdrag for Shell i årene som kommer. 

"Shell er et internasjonalt energiselskap med ekspertise innen utvinning, produksjon, raffinering og markedsføring av olje og naturgass samt produksjon og markedsføring av kjemikalier. I Norge er selskapets største salgsvare naturgass, som utvinnes på tusen meters havdyp utenfor norskekysten før den eksporteres gjennom rør til Europa. Shells hovedkontor ligger i Sola kommune utenfor Stavanger." Kilde

Norske Shell har siden 2018 hatt kontrakt med Safepath på levering av marine tjenester, men allerede kort tid etter oppstart av Safepath utførte vi de første marine oppdragene for selskapet. Vi i Safepath håper det er det gode samarbeidet og kvaliteten i våre leveranser som har resultert i forlengelse av rammeavtalen.

 

Rammeavtalen omfatter leveranse av marine tjenester tilknyttet Shell sine marine operasjoner innen havvind, olje og gass. For eksempel planlegging og utførelse av den marine delen av boreoperasjoner, revisjon av prosedyrer og utvikling av marine manualer, inspeksjoner og mobilisering av fartøy, prelegging og recovery av anker, oppankring av borerigg og demobilisering av fartøy for å nevne noe.

 

Foreløpig har vi ikke levert havovervåkingstjenester til Norske Shell, men vi krysser fingrene for at muligheten til det kommer i løpet av 2021.

 

Covid-19 har siden mars 2020 spilt en stor rolle i Norge og i verden for øvrig som vi alle vet. Men noen ganger byr utfordringer også på nye muligheter. På grunn av innreiseforbud til Norge fikk Safepath en betydelig større rolle enn først planlagt i den marine gjennomføringen av AS Norske Shell sin banebrytende og miljøvennlige innsamling av brønndata på Ormen langefeltet. Operasjonen ble gjennomført med det irske selskapet XOCEAN sitt spesialbygde autonome fartøy. Den havgående delen av operasjonen ble fjernstyrt fra XOCEAN sitt hovedkvarter i Irland.

 

Safepath er stolt over å være en foretrukken leverandør til A/S Norske Shell og takker for tilliten. Vi ser fram til fortsettelsen!

 

 

 

0