A/S Norske Shell utvider partnerskapet med Safepath

Forlenger rammekontrakten for havovervåkning og marine tjenester

 

A/S Norske Shell har siden 2018 benyttet seg av Safepath sin ekspertise på marine tjenester i flere av Shell sine operasjoner innen offshore vind, olje og gass. Den nye rammekontrakten på marine tjenester har en varighet på 4 + 4 år og inkluderer tjenester for havovervåking og fiskerisamarbeid.

 

Partene inngikk i 2018 en kontrakt for marine tjenester, og siden den gang har de to selskapene samarbeidet tett om en rekke prosjekter. Den fornyede avtalen trådte i kraft den 16. mai 2023, og har en fast varighet på 4 år, med mulighet for ytterligere forlengelse i to perioder på 2 år.

 

«Den fornyede kontrakten med A/S Norske Shell er en viktig milepæl for oss.  Vi er stolte over å være en foretrukket leverandør til A/S Norske Shell, og vi ser frem til det videre samarbeidet og et målrettet partnerskap for å oppnå gode resultater», sier Sidsel Sæterøy, administrerende direktør i Safepath.

 

Den opprinnelige rammekontrakten omfattet leveranse av marine tjenester knyttet til Shells operasjoner innen offshore vind, olje og gass. Herunder oppgaver som planlegging og gjennomføring av de marine aspektene ved boreoperasjoner, gjennomgang av prosedyrer og utvikling av manualer, inspeksjoner og mobilisering av fartøyer, i tillegg til presetting og recovery av ankre, oppankring av rigger samt demobilisering av fartøyer.

 

Den fornyede avtalen inkluderer også fiskerisamarbeid og havovervåkning. Disse tjenestene er essensielle når offshore- operasjoner og fiskeriaktivitet foregår på de samme havarealene. Safepath har kunder i begge segmenter og kan dermed fungere som en bro mellom partene hvor formålet er å fremme forståelse, samarbeid og koordinering mellom næringene.

 

Asle Brattøy, maritim ingeniør for A/S Norske Shell, bekrefter: "Vi har hatt et langvarig partnerskap med Safepath som har strukket seg over et tiår, og vi anser dem som betrodde rådgivere og verdifulle sparringspartnere.»

 

Havovervåkning og god beredskap spiller en avgjørende rolle for å opprettholde sikkerheten i offshore olje- og gassoperasjoner. Det bidrar til å redusere risiko, forebygge hendelser og beskytte personell, eiendeler og det omkringliggende marine økosystemet. Safepath kan gjennom avtalen levere 24/7 havovervåkingstjenester for Shell sine marine aktiviteter og objekter for å unngå kollisjon eller skade på infrastruktur. Gjennom innsamling og analyser av data fra ulike overvåkingskilder kan vi identifisere mønstre, trender og potensielle risikoer, som bygger gode beslutningsgrunnlag, bidrar til økt driftseffektivitet og overholdelse av bransjestandarder og regelverk.

 

"Denne kontraktsforlengelsen bekrefter vårt felles fokus på sikkerhet, beredskap og gode praksiser. Vi forplikter oss til å levere høy kvalitet og bidra til langsiktig suksess for A/S Norske Shell. Avtalen er et klart bevis på tillitsforholdet mellom Shell og Safepath. Det skal være lønnsomt å fokusere på samarbeid og sikkerhet, Safepath bidrar til sikrere, mer effektive og grønnere operasjoner ", sier Safepath Fagansvarlig, Terje Rødahl.

 

0