Fordi sikkerheten er viktigst

Det er usikre tider og mye man ikke får gjort noe med. Det er tid for å tenke på beredskap.

Norske myndigheter har en nullvisjon når det gjelder uønskede hendelser og dødsfall på sjøen. Olje- og gassektoren har et velutviklet tankesett for sikkerhet og beredskap, og havnæringene og fiskeribransjen kommer fort etter. Sikkerhet og beredskap på sjøen er et allment anliggende, fordi konsekvensene av hendelser kan være så ufattelig store. Behovet for koordinerte tjenester, god ressursoversikt og uhindret informasjonsflyt er helt essensielt for å redusere risiko.

Dessverre ser vi også viktigheten av god og riktig beredskap i lys av de alvorlige hendelsene som nå utspiller seg i Europa. Vi følger naturligvis den anspente situasjonen på kontinentet nøye, og bistår alle instanser, kunder og samarbeidspartnere der det er nødvendig med vår kompetanse og mangeåringe erfaring.

Det arbeidet som Safepath AS gjør for å tenke beredskap i et helhetlig perspektiv for den marine næringen, er utrolig viktig. Vi drar veksler på de ulike havnæringene, og gjennom vårt tilrettelagte fokus er vi med på å ta et felles løft for sikkerhet og beredskap til sjøs.

For oss i Safepath er selve kjernevirksomheten knyttet opp til vår overvåkingssental hvor vi døgnkontinuerlig sørger for økt trygghet for de som ferdes på havet.

I lys av den siste ukas hendelser har vi alle fått øynene opp for viktigheten av riktig beredskap.

 

Ikke glem sikkerheten.

 

 

 

0