Safepath og Veritas rundt bordet hos Safepath

ISO sertifiert bedrift

Safepath er en ISO 9001:2015 sertifisert bedrift. 

Etter den årlige auditen som nettopp er gjennomført, ble det klart at Safepath hadde 0 avvik, flere Best Practice og kun en observasjon. Vi er stolte!

0