OMV hyrer Safepath AS for havovervåking.

Safepath sørger for havovervåking for OMV for deres operasjoner på norsk kontinentalsokkel. Riggen Noble Intrepid har nå boret en letebrønn på Oswig-prospektet utenfor Norge.

Safepath er ansvarlig for å overvåke trafikken rundt leteboringen. Operasjonen startet i juli i år, og er nå i sluttfasen. Safepath Control overvåker 500-meterssonen rundt installasjonen der annen trafikk ikke er tillatt. Ved hjelp av radar, AIS og kamera installert på riggen kan personell ved Safepath Control oppdage fartøy og flytende objekter på kollisjonskurs med riggen. Med tidlig oppdagelse, rask respons og radiokontakt med de ulike partene gir Safepath sikkerhet, risikoreduksjon og overholdelse av regelverk for OMV. 

 

- Ved å bruke Safepath Control til havovervåking og beredskap sikres OMV at operasjonen og leteboringen kan foregå uten unødig risiko for personell og materielle eiendeler. Vi er stolte over tilliten OMV viser oss, sier leder for Safepath Control, Thomas Hammerseth.

 

Safepath er et konsulentselskap med ekspertkunnskap innen maritim overvåking, beredskap og sikkerhet, samt marine operasjoner. Safepath har Norges største uavhengige overvåkings- og beredskapssenter for fiskeri, havbruk og offshoreindustrien.

0