Websideforside til ny kunde - Pureshipping AS

Pure Shipping inngår samarbeid med Safepath

24/7 - bemannet beredskap og digital sikkerhetsstyring 

Vi er glade for å kunne fortelle at Pure Shipping og Safepath har inngått kontrakt om leveranse av tjenesten Beredskapspakken til rederiets fartøyer Labor, Laugar og Lautus.  

Pure Shipping er et selskap med hovedkontor i Smøla kommune og leverer servicetjenester rettet mot havbruksnæringen. Pure Shipping har som et mål om å være landets ledende selskap på fiskevelferd. Alle ansatte i Pure Shipping skal ha lidenskap og ha omsorg for fisken vi behandler for våre kunder. (Kilde: pureship.no)

  
- For Pure Shipping som tar sikkerhet på alvor betyr avtalen med Safepath at vi tar ytterligere et skritt opp i profesjonaliseringen av selskapets totale sikkerhetskultur. Det er vi stolte over! I tillegg er vi selvsagt opptatt av lokal næringsutvikling og det gleder oss at vi gjennom denne avtalen kan støtte en lokal aktør.

Daglig leder,  Jan Eirik Nordseth i Pure Shipping  


Safepath vil fungere som rederiets profesjonelle beredskapskontaktpunkt i land ved nød og krisesituasjoner. Safepath er på vakt 24/7 for sine kunder, og i tillegg til å være beredskapskontaktpunktet blir vi også sparringspartner for skip og rederi. Vårt personell i Safepath Control er til enhver tid er klar til å reagere på farer, ulykker og nødssituasjoner der Pure Shipping sine fartøy er berørt. 


Som et viktig verktøy i avtalen om Beredskapspakken ligger elementet om at rederiets fartøy vil ta i bruk det digitale styringssystemet Sealog© Dette systemet har sikkerhetsgrensesnitt både mot rederi, fartøy, Safepath Control og redningsaktører. I tillegg ivaretar systemet sikkerhetsstyring om bord, drift- og vedlikeholdsarbeid om bord.  


Et av rederiets fartøy vil i også bli sikkerhetsdigitalisert slik at mannskap og rederi kan få tilgang til svært brukervennlige og tilpassede digitale manualer og prosedyrer. 

 
- Vi er stolte over at Pure Shipping har valgt Beredskapspakken fra Safepath. Vi vet fra før at Pure Shipping tar fiskevelverden på største alvor og de viser gjennom avtalen med Safepath at de også tar beredskap og sikkerhet for fartøy og mannskap på alvor. 

Manager i Safepath Control, Per Nålsund 

0