Safepath inngår leiekontrakt med UMOE Sterkoder

Vi bygger innovativ og unik maritim sentral i Kristiansund

Som et ledd i utvidelsen av selskapet vårt har vi vedtatt å inngå kontrakt om leie av lokaler i Dalegata 71. Det innebærer at Safepath vil få vesentlig større areal og mulighet til å bygge et unikt oppsett for flere sentraler i samme lokasjon. Bygget i Dalegata skal gjennomgå en større oppgradering og byggearbeidet er forventet å komme godt i gang i løpet av februar.

Dette er en svært spennende og gledelig beslutning for oss. Det betyr at vi får de utvidelsesmulighetene vi trenger og at vi kan bygge en maritim beredskapssentral som vil være unik i sitt slag i Norge.

Safepath har opparbeidet seg god erfaring i utvikling og drift av overvåkingssentraler både fra egen virksomhet og fra leveranser mellom annet til Bergen Havn. Nå er det imidlertid nye utfordringer som står for tur. I de nye lokalene skal det bygges opp en virksomhet innen maritim digital beredskap og operative sikkerhetstjenester som ikke finnes fra før av i Norge. Målsettingen er å skape en overvåkingssentral som styrker et lands beredskapsfunksjon til havs. Oppsettet skal ha funksjonalitet både innen offshore havovervåking, beredskap og 2. linjetjenester til maritim bransje samt leveranser til og samarbeid med offentlige myndigheter.

Dette er et stort løft for oss, med en høy grad av innovasjon og nye løsninger. Utviklingsarbeidet startet allerede i fjor høst.

Arbeidet med utvikling og implementering av et helt nytt og innovativt system for sentraloppsett er igangsatt. Unikt i sitt slag, og en stor utfordring for oss i Safepath. Det nye systemoppsettet innebærer at Safepath Control etter hvert både kan håndtere en svært stor driftsmengde innenfor beredskap og sikkerhet for maritim- og offshorebransjen, og at selskapet kan ivareta flere parallelle hendelser som kundenes 2. linje. Dette styrker leveransene fra oss til våre eksisterende kunder samt til nye kunder og marked.

Flyttingen gjør at Safepath får mer enn 5-doblet sitt areal, tilgang til egne lagerlokaler samt mulighet for tilgang til kaiplass. At vi har landet på Melkvika og Umoe Sterkoder sitt tilbud for sin utvidelse av virksomheten er ikke tilfeldig. 

Selv om vi har hatt flere gode tilbydere ble det etter hvert klart for oss at Umoe Sterkoder sin vilje til å tilrettelegge for våre behov samt deres ambisjoner for Melvika næringspark gjorde at dette alternativet var det riktige for oss.

Cecilie Holsen, prosjektleder administrativ utvikling Safepath Dalegata 71
Morten Veiset, prosjektleder teknisk utvikling Safepath Dalegata 71

0