Safepath leter etter Supervisor i maritim havovervåkningssentral

Nå har du muligheten til å bli del av vårt team!

SAFEPATH AS er spesialist på beredskaps- og sikkerhetsarbeid for maritime bransjer. Vår beredskaps- og havovervåkingssentral Safepath Control er Norges eneste uavhengige overvåkings- og beredskapssentral for fiskeri, havbruk, kabelselskaper, offshorenæringen og for offentlige myndigheter. Herfra bistår vi våre kunder med effektivt å ivareta sikkerheten for personell, miljø og utstyr.

___________________________________________

 

Safepath Control Supervisor søkes!

Vi ønsker å styrke vårt team og søker derfor etter en ny kollega. Vi ser etter deg som har lyst på en variert arbeidshverdag med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Du kommer til å jobbe i et selskap som utgjør en forskjell for beredskapen til havs og kravene vi stiller i kollegiet er derfor høye. Du må være bosatt på Nordmøre da din arbeidsplass blir i Kristiansund. 

 

Faglige kvalifikasjoner

Vi søker etter kandidater med relevant utdannelse innen beredskap, logistikk eller høyere maritim utdannelse/sjøkrigsskolen. Du har dekksoffisersertifikat og VHF-sertifikat. Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig, er nødvendig for å lykkes i jobben.

Du har kunnskap om fiskeri- og havbrukssektoren, olje- og gassektoren og du har god IT-kompetanse. Fleksibilitet er en forutsetning for å lykkes: Supervisor jobber i turnus (dag/natt/helg) med direkte overvåkingsoppdrag og med oppgaver relatert til oppbygging av de digitale beredskapssystemene for våre kunder. Det betyr at du må beherske et variert sett med oppgaver.

Erfaring vi ser etter

  • Utvikling og oppsett av system for kvalitetskontroll og arbeidsrutiner
  • Utrednings- og dokumentasjonsarbeid
  • Arbeid i privat næringsliv
  • Arbeid på fartøy i norsk eller internasjonal sektor

Personlige egenskaper vi ser etter

  • Struktur - du skaper oversikt og system, og er opptatt av presisjon
  • Pliktoppfyllende - du tar ansvar og bidrar der det er behov
  • Motstandsdyktig - du er trygg og rolig selv om det er hektisk rundt deg
  • Selvstendig – du behersker å jobbe selvstendige dag, natt- og helgevakter  


Til denne stillingen krever vi plettfri vandel. 

Søknad med CV sendes til post@safepath.no innen 12. februar 2021.

 

Ved spørsmål om stilingen ta kontakt med:

Per Nålsund, Safepath Control Manager – 415 66 006

Sidsel Sæterøy, Adm. dir. – 991 55 447

 

 

0
Feed