Safepath leverer marine tjenester til Njord Bravo.

Safepath leverer marine tjenester til Njord Bravo mens den ligger fortøyd i Kristiansund. 

De siste årene har plattformen Njord A og lagerskipet Njord B gjennomgått en omfattende oppgradering. Dette er nå i sluttfasen, og Njord B skal ligge til kai i Kristiansund fram til plattformen Njord A kan plasseres ut på felt igjen.

Den 8. desember 2021 ankom Njord Bravo på storslått vis inn til kai ved Umoe Sterkoder i Kristiansund.
 
Safepath hadde på det meste 35 mann i sving på kaikanten ifm ankomsten til Njord Bravo! Vi har bistått Equinor og Umoe Sterkoder med planlegging og gjennomføring av fortøyning av båten, og skal videre fortsette å overvåke fartøyet fra vår overvåkningssentral. Vi har samarbeidet godt med andre lokale aktører for å få dette i orden.
 
Størrelsen på fartøyet gjør at anløpet krevde mye planlegging. Njord B har ingen muligheter til og redde inn seg selv ved en hendelse, derfor må den fortøyes sik at den ligger sikkert selv ved de verste værforholdene. Måten fartøyet skal fortøyes på, er ikke en enkel og selvforklarende operasjon. Det kreves analyser, planlegging og selve fortøyningen må utføres av fagpersonell. Samtidig er det mange aktører og bedrifter involvert, det foregår mye arbeid både ombord og på kaikanten samtidig. Da er det særdeles viktig at operasjonen er planlagt slik at man ikke får kolliderende aktiviteter som forsinker prosessen eller skaper farer.
 
Safepath har planlagt og gjennomført alt arbeidet som har foregått fra fortøyningen startet til fartøyet var ferdig fortøyd. Underveis bistod vi også med krengeprøve, test av lasteslange, personell-løft med mobilkran, klargjøring av landgang, oppkobling av strømkabel, kontroll av personell om bord, montering av brannslanger fra land til båt, planlegging og oppkobling av kloakk skip-land og mye annet.
 
I forkant av at Njord Bravo skulle ankomme, har vi inspisert alt fortøyningsutstyr og sørget for bestilling av nødvendig utstyr og materiell. Vi har gjennomført og synkronisert all aktivitet med Equinor, Sterkoder og Global Maritime, samt andre lokale aktører.
 
Når fartøyet nå er sikkert fortøyd, skal vi fortsette å overvåke Njord Bravo fra vår overvåkningssentral. Vi overvåker sjøsiden, i tillegg bistår vi AVARN med deres overvåkning av landsiden ved behov. Safepath har også ansvaret for beredskap og varsling/koordinering for Njord Bravo i hele perioden den ligger til kai.
 
Ikke alle vet at vi tilbyr maritime tjenester, men vi er godt rigget og har lang erfaring fra slikt arbeid. Njord Bravo-operasjonen er et bevis på at vi håndterer utfordringen godt - dette er noe vi kan! Nå har Njord B fått en sikker kaiplass for den kommende tiden!
 
Vi takker Equinor og Umoe Sterkoder for oppdraget!
 
 
 
 

0