Safepath signerer beredskapsavtale for hele flåten til fiske- og brønnbåtrederiet Kenfish.

Safepath AS har inngått en langsiktig avtale om beredskap og overvåkning for fiske- og brønnbåtrederiet Kenfish. Avtalen omfatter leveranse av tjenesten Safepath®Beredskap for hele rederiets flåte bestående av 7 fartøy.

Safepath er et konsulent- og rådgivingsselskap med ekspertkunnskap innen maritim beredskap og sikkerhet, samt marine operasjoner. Vi er landets største uavhengige overvåknings- og beredskapssentral for fiskeri, havbruk og offshorenæringen.

Kenfish har siden oppstarten i 2011 transportert leppefisk fra lokale fiskere og oppdrettet rognkjeks ut til oppdrettsanlegg. De har også flere fiskefartøy som kontinuerlig fisker hvitfisk, samt andre fartøy i drift langs hele norgeskysten. Avtalen som nå er inngått er en langsiktig kontrakt.

- Vi ser fram til å få leveranser fra en og samme totalleverandør av et system som er enkelt å bruke og med et profesjonelt oppsett Vi ønsker å være en trygg arbeidsplass – derfor kommer sikkerheten til besetningen først. Vi erfarer at økt fokus på sikkerhet og rutiner vises på bunnlinja, sier Rolf Olav Dyrnes, daglig leder i Kenfish Holding AS

Implementeringen av Safepath Beredskap betyr at samtlige av rederiets fartøy inkluderes i et topp moderne og profesjonelt oppsett for sikkerhet og beredskap. Dette innebærer at Kenfish sine fartøy kontinuerlig overvåkes fra Safepath Control, en 24/7 bemannet beredskapssentral i Melkvika Næringspark i Kristiansund. Døgnkontinuerlig overvåkning av fartøyenes lokasjon betyr umiddelbar respons dersom en hendelse skulle oppstå der Safepath bistår med en dedikert operasjonskoordinator som jobber mot rederi, HRS og andre redningsinstanser.

I tillegg til selve beredskapen, vil Kenfish få fartøytilpassede digitale opplæringsmanualer som er intuitive å bruke ved familiarisering og sikkerhetsstyringssystemet SeaLog for forenklet oversikt over vedlikehold, prosedyrer og driftstekniske sjekkpunkter. Kenfish trekker fram som svært positivt at opplæringsmanualer og sikkerhetsstyringssystem er enkelt å forstå og ikke minst bruke for rederiets flerspråklige besetning. Videre ser de verdien av at Safepath kan forenkle prosessen for å møte myndighetskrav, profesjonalisere egne rutiner og trene på realistiske øvelser ombord.

Denne avtalen er en forlengelse av et godt samarbeid som allerede har pågått i flere år. MS Fay var Kenfishrederiets første fartøy med beredskapspakken. Totalforliset på Nordkappbanken 28.12.2019 viste viktigheten av 24/7 beredskap og sikkerhetsstyring som også ivaretar dokumentasjonen etter ulykker.

- For oss er avtalen en bekreftelse på at sikkerhet og beredskap blir stadig viktigere for dem som har sjøen som sin arbeidsplass. Dette er et viktig steg i riktig retning mot å øke tryggheten til sjøs, sier daglig leder Sidsel Sæterøy i Safepath AS.

0