Bilde av kabel som skal fordele overskuddsenergi mellom Norge og England

Safepath trygger arbeidet i unikt prosjekt

Spennende ingredienser i prosjekt!

Verdens lengste undersjøiske kabel, miljøvennlige løsninger for utveksling av overskuddenergi, offensive Nexans og vår gode kunde og samarbeidspart NorSea selskapet Maritime Logistic Services (MLS) er ingrediensene i dette spennende oppsettet.

 

North Sea link er et prosjekt som skal sørge for effektiv levering av overskuddsenergi mellom Norge og Storbritannia. Prosjektet er nyskapende og miljøvennlig og inkluderer mellom annet legging av verdens lengste undersjøiske kabel. Kabeltraseen går fra Kvilldal i Norge over til Blyth i Storbritannia og er hele 720 km lang! Det gigantiske prosjektet eies av Statnett og National Grid.

 

Nexans har kontrakten på legging av kabel fra startpunktet i Rogaland, ut hele fjordtraseen i Hylsfjorden og deretter havtraseen frem til Britisk side. I samarbeid med Maritime Logistic Services, et selskap i Nor Sea-gruppen leverer vi i Safepath™ overvåkingstjenestene på norsk side av prosjektet.

 

Både Norge og Storbritannia jobber for økt bruk av energi fra fornybare ressurser. I prosjektet North Sea link bygges det infrastruktur for utveksling av overskuddsenergi fra fornybare kilder mellom de to nasjonene. North Sea Link vil ha en kapasitet på hele 1400MW når det settes i drift.

 

Nexans ansvar i prosjektet innebærer utfordrende operasjoner både på land og på havbunnen så dypt som ned til 600 meter. Det er Nexans eget kabelleggingsfartøy C/S Nexans Skagerrak som utfører operasjonene. Maritime Logistic Service leverer vaktfartøy langs traseen og Safepath™ overvåker de marine operasjonene.

 

For oss i Safepath™ betyr det mye å være en leverandør i dette unike prosjektet. Vi bidrar med vår ekspertise i et internasjonalt prosjekt som vil gi nordmenn og briter mer miljøvennlige energiløsninger i fremtiden.

 

Vi takker for tilliten!

 

Bilder: lånt av North Sea Link

 

0