Kystverket: Raymond Engmark

Safepath vant anbud fra Kystverket

 

Skal levere vedlikeholdssystem og elektroniske dagbøker til Kystverkets fartøy.

 

Kystverket er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Kystverket arbeider aktivt for en sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner.

 

I vår offentliggjorde Kystverket anbudskonkurransen om anskaffelse av vedlikeholdssystem og elektroniske dagbøker til Kystverkets egne hovedfartøy, arbeidsbåter og kontor. Som en av flere tilbydere, vant Safepath konkurransen og igangsetter nå arbeidet med leveransen.

 

Kontraktsinngåelsen ble markert i Ålesund fredag den 15. september.

 

Dette er en anerkjennelse av Safepath sitt langvarige arbeid med utviklingen av moderne styringssystem. Vi er stolte og ydmyke, og gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med Kystverket. Vi er begge aktører som jobber for økt sjøsikkerhet og det er en glede for oss å kunne bidra med gode løsninger for Kystverkets ansatte som gjør en formidabel innsats langs Norges kystlinje.     – sier daglig leder i Safepath, Sidsel Sæterøy.

 

Safepath er et av Norges ledende selskaper innen sjøsikkerhet og beredskap med en kundeportefølje som representerer bredden i maritim næring. Selskapets ansatte er blant annet erfarne sjøfolk som bemanner en 24/7 beredskapssentral, trener opp mannskap, utarbeider forståelige og illustrative prosedyrer og deler kritiske opplysninger med redningsetatene i nødstilfeller. Selskapet har også utviklet et innovativt, brukervennlig og digitalt system for sikkerhetsstyring som blant annet inkluderer vedlikeholdssystem med integrerte elektroniske loggbøker.

 

Safepath leverer et system som er intuitivt, moderne og fremtidsretta. Systemet vil bidra til å sikre Kystverket en god oppfølging av fartøy og utstyr, samt forenkling av dagens rapporteringsrutiner. – sier Alf Arne Borgund, seksjonssjef i Kystverket.   

0