Research boat for Sintef

SINTEF ACE valgte Beredskapspakken fra Safepath!

Safepath sin kvalitet og innovative digitale beredskapssystem når ut til nye kundegrupper!

SINTEF ACE er et fullskala havbrukslaboratorium. SINTEF ACE har nå valgt Beredskapspakken fra Safepath til sin arbeidsbåt MS Torra.

 

Vi i Safepath er trygge på vår kvalitet og ikke minst på vår kompetanse innen beredskapstjenester. Vi er derfor glade for at nettopp Safepath er valgt som leverandør av digitale beredskapssystem og 24/7-vakttelefontjenester til SINTEF ACE og tror at dette vil åpne nye og spennende dører for oss innen innovativ maritim beredskap.

 

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. De utfører blant annet forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

 

Vi har startet opp arbeidet med leveransen til SINTEF ACE. Avtalen innebærer at Safepath har 24/7 beredskapsvakt for fartøy, at det digitale sikkerhetssystemet Sealog© tilrettelegges for M/S Torra sitt behov innen sikkerhetsstyring og trygg beredskap, samt at prosedyrer og manualer er tilpasset arbeidsbåten. 

 

Beredskapspakken fra Safepath representerer en ny standard innen maritim sikkerhets- og beredskapsarbeid og sørger for at fartøy og mannskap blir svært godt ivaretatt. Les mer om vår Beredskapspakke her!

 

Vi ser frem til et godt samarbeid med SINTEF ACE og mannskapet om bord i MS Torra.

 

Bilder: lånt av Sintef

0