SAFEPATH® BEREDSKAP

- din profesjonelle beredskapsorganisasjon

Vår jobb er å gjøre arbeidshverdagen enklere og tryggere for aktører på havet. Derfor har vi utviklet en total beredskapspakke som gir deg tilgang til et profesjonelt beredskapsteam døgnet rundt. Vi er alltid på vakt, også de 7000 timene i året hvor du har fri.

 

Safepath bygger trygge prosedyrer og opplæringsmanualer tilpasset din drift, vi trener din organisasjon på land og på sjøen, og er den profesjonelle koblingen mellom fartøy, landorganisasjon og redningsetater ved ulykker. Vi følger ditt fartøy og besetning, har statusoversikt og opplysninger som med et tastetrykk kan deles med redningsetatene og landorganisasjon ved hendelser.

SAFEPATH® Beredskap inneholder følgende:

 • profesjonell beredskapsorganisasjon
 • digitalt sikkerhetsstyringssystem
 • 24/7 beredskapsvakt
 • prosedyrer, manualer og risikovurderinger
 • sikkerhetsdigitalisering
 • rederiøvelser og trening                  ombord
 • servicetelefon

«Om du tror at beredskap koster mye... så prøv en ulykke».

 

Ken Åke Grahn, Kenfish

beredskap 24/7 

SUPPORT HOS BEREDSKAPSENTRALEN

SAFEPATH CONTROL

Vi tilbyr:

 • Bemannet beredskapsvakttelefon 24/7.
 • Kontinuerlig overvåking av lokasjon og oppdatert informasjon om fartøyet.
 • Myndighetskontakt og bistand i nød- og krisesituasjoner.
 • Støtte til fartøy og rederi under hendelser eller ved fare.

operasjonskoordinator

Vi er der når du trenger oss

UMIDDELBAR OVERSIKT OVER EN

NØDSITUASJON

Vi tilbyr:

 • Mottak av varsel om hendelse
 • Videre varsling i tråd med fartøyets varslingsplan
 • Oversending av relevant fartøysstatus til redningsetater og rederi
 • Bygging og oversendelse av ressursbilde til redningsetater

Sealog digitalt sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyring gjort enkelt

FORENKLER HVERDAGEN OM BORD

Vi tilbyr:

 • Systemet er tilkoblet 24/7 bemannet beredskapssentral.
 • Digital loggføring som er enkel å gjennomføre. 
 • Elektroniske loggbøker godkjent av Sjøfartsdirektoratet.
 • Malbibliotek for prosedyreverk, risikovurderinger, familiariseinger er inkludert.
 • Optimalisert for alle enheter (PC, nettbrett, mobil). 

øvelse/trening

Vær forberedt

REALISTISKE OG PRAKTISKE ØVELSER

OM BORD SOM FORBEREDER BESETNINGEN

OG REDERI I EN REELL NØDSITUASJON

Vi øver besetningen i:

 1. Mann-over-bord
 2. Kritisk førstehjelp
 3. Brann, havari og evakuering
 4. Rederiøvelse

PROSEDYRER, MANUALER og risikoVURDERINGer

Intuitivt og lett forståelig

FARTØYSTILPASSEDE MANUALER

OG PROSEDYRER

Vi tilbyr:

 • Integrert i sikkerhetsstyringssystemet
 • Intuitivt og lett forståelig
 • Dekker alle myndighetskrav

sikkerhetsdigitalisering

Interaktive fartøystilpassede manualer og planer

FARTØYSTILPASSEDE MANUALER

OG PLANER

Vi tilbyr:

 1. Interaktiv opplæringshåndbok med digital tegning av fartøyet
 2. Havariplan
 3. Oppsett for sikkerhetsrunde