Ikon - skip

ALL KOMPETANSEN DU TRENGER - UNDER SAMME TAK

I Safepath har vi rådgivere med mange års erfaring fra utviklingsprosjekter og drift av havner og baser, olje- og gassesektoren, fiskeri, havbruk og Forsvaret. Derfor vet vi hvor viktig sikkerhet og effektivitet er for maritime operasjoner på land.

Vi har operativ kunnskap og forståelse, erfaring fra oppbygging og drift av operasjonssentraler, samt prosjekt- og prosesslederkompetanse. Etter å ha jobbet med utviklingsprosjekter for havner og baser, har vi erfaringen som kreves for å forstå dine utfordringer – og vet hvordan vi sammen kan løse disse på best mulig måte.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat

kontakt oss

PROSEDYRER OG MANUALER

Sikre og effektive operasjoner på havner og baser

Safepath-metodikken sikrer at samspillet mellom opplæring, prosedyre og risikovurdering er riktig avpasset. Vi gir råd og utvikler standarder i tett samarbeid med deg som kunde. Arbeidsdokumentene skal være godt forankret i organisasjonen, forståelige, og enkle å etterleve.

Ta kontakt

« I vår hverdag er det livsviktig at alt går etter planen! Vi må følge regelverk og faste prosedyrer for å lykkes med operasjoner og ivareta sikkerhet. Derfor er det så viktig at alle har samme forståelse av hva som må gjøres til punkt og prikke .»

 

Aage Molvik, Shell

maritime operasjonssentraler

Sikre og effektive operasjoner på havner og baser

Vi bidrar med rådgiving, utredning og støtte om du skal utvikle eller bygge ny operasjonssentral. En god operasjonssentral kan sammenlignes med en effektiv bro på et fartøy – hvor gjennomtenkte ergonomiske løsninger gir sikrere navigering og god trivsel ombord.

En god operasjonssentral for maritim virksomhet skal imøtekomme fremtidens behov for drift, og ha visuelle og tekniske løsninger som sikrer en effektiv arbeidshverdag for personalet.

Ta kontakt

Maritim organisasjonsutvikling

Sikre og effektive operasjoner på havner og baser

Vi hjelper deg med rådgiving og konsulentbistand i forbindelse med omstillings- og endringsarbeid ved din havn eller base. Hvem gjør hva, hvorfor, hvordan – og hva skal resultatet være? Disse spørsmålene skal besvares og sikre riktig organisering av virksomheten.

Vår metodikk innebærer å jobbe tett mot kunden, og at vi kontinuerlig utvikler og validerer anbefalinger og leveranser sammen med brukerne.

Ta kontakt

« Store maritime operasjoner skjer også på baseområdet. Når Safepath leder operasjonen føler vi oss trygge på at sikkerheten er ivaretatt og fartøyet er vel fortøyd for storm.»

 

Tor Henrik Eide, UMOE Sterkoder AS