Ikon - Oljeplattform

VÅR ERFARING ER DIN TRYGGHET

Safepath har hatt leveranser til store oljeselskaper og riggeiere på norsk sokkel i årevis. Fra vårt kontor i Kristiansund leverer vi 24/7 havovervåking, marine operasjoner, beredskap og inspeksjoner. Med kunder innenfor offshore, havbruk og fiskeri, bidrar vi også som et bindeledd for å skape dialog og godt samarbeid på tvers av de de ulike havnæringene.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat

kontakt oss

«Safepath har gjennomført en service av høy kvalitet hvor tett samarbeid, løsningsorientering, og effektivitet er beskrivende stikkord»

 

Geir Peder Bøe, tidligere OIM Transocean

safepath control  

Profesjonell havovervåking og styrking av operatørens 2. linje

Safepath Control er bemannet 24/7 og sikrer radar- og AIS-trafikkovervåking av området rundt installasjonen, i henhold til lisenskrav, lover, forskrifter og alle relevante standarder. 

Et unikt opparbeidet ressursbilde rundt installasjonen gjør at Safepath Control alltid er forberedt på å assistere OIM, 2. linjen og redningsetater med oppdaterte situasjonsbilder og ressursopplysninger. Enten det gjelder fartøy på kollisjonskurs, assistanse ved hendelse på riggen, oljedeteksjon eller Non-Govermental Organizations er Safepath Control en svært trygg samarbeidspartner. 

Safepath er auditert av Ptil.

Ta kontakt

MARIN EKSPERTISE 

Safepath har erfarent personell for:

Marine operasjoner 

  • Pre-installering & recovery av anker 
  • Riggflytt 
  • IMR Operasjoner
  • Operativ støtte

Inspeksjoner

  • Suitability Survey 
  • DP Advisory og verification
  • OVID

«Som en global aktør er det viktig med lokalt forankret kunnskap for å kunne gjennomføre innovasjonsprosjekter der våre operasjoner foregår. Safepath har vært og er en god og viktig samarbeidspartner som skjønner teknologi og innovasjon godt, som de viser ved en utmerket støtte på vårt prosjekt med datainnsamling ved bruk av USV – (Unmanned Surface Vessel) på Ormen Lange feltet.»

 

Rolf E. Sæter, Direktør for teknologi og forbedring, A/S Norske Shell

beredskap og øvelser

Train as you fight and fight as you train. Det er avgjørende at øvelsene er så realistiske som mulig.

Samøvelser:

Safepath Control har utviklet gode og effektive rutiner for realistiske øvelser. Vi har lang erfaring med treningsøvelser for 2. linje, og med OIM og skipper på SBV.

Sikkerhetsdager:

Ulykker skjer om bord også, og Safepath har utviklet et konsept med praktiske og realistiske scenarioer for potensielt kritiske og farlige situasjoner om bord. Vi trener besetningn i enkle og effektive teknikker innen MOB, brann, evakuering og førstehjelp basert på tilgjengelige hjelpemidler ombord.

«Med Safepath har vi praktisk trening ombord, i de anleggene vi normalt driver. Dette er helt klart mye bedre for mannskapet, siden vi nå vet nøyaktig hva vi skal gjøre i tilfelle nødsituasjoner»

Olav Sjåstad kaptein på Siem Pride

MARINE MANUALer og PROSEDyrer

Intuitivt og lett forståelig

Safepath har lang erfaring med å hjelpe sine kunder med utvikling, forenkling og profesjonalisering av manualer og prosedyrer. Det er viktig at slike dokumenter har en brukervennlig og logisk utforming, slik at alle oppnår samme forståelse for å utføre en operasjon.

“Sikkerhet handler også om å gjøre prosedyrer enkle og forståelige. Her er Safepath unik. Prosedyreoppsettet deres med bilder, figurer og tekst gjør det enkelt, uavhengig av brukerens utgangspunkt »

Erlend Furu, Marine- og Base Manager, OKEA