Om oss

Safepath er et av Norges ledende selskaper innen havovervåking og beredskap. Våre ansatte bemanner vår 24/7 maritime beredskapssentral, trener opp besetning, utvikler brukervennlige prosedyrer, og deler opplysninger med redningsetatene. Alt med ett mål for øyet:

Å skape det beste utgangspunktet for å være forberedt når det utenkelige skjer.

hvem vi er

Safepath er et konsulent- og rådgivingsselskap med ekspertkunnskap innen marine operasjoner og maritim beredskap og sikkerhet. Vi er landets største uavhengige overvåkings- og beredsskapssentral for fiskeri, havbruk og offshorenæringen.

hva vi gjør

Vi er spesialister på beredskaps- og sikkerhetsarbeid for maritime næringer, og leverer 24/7 overvåking av maritim trafikk, inspeksjoner, tredjeparts-godkjenning, revisjon, utvikling og forenkling av prosedyrer, sikkerhetstrening og digitale sikkerhetsstyringssystemer.

våre verdier

Vi skal være en aktør som utgjør en viktig forskjell i samspillet mellom etablerte redningsetater, sjøfarende og maritim virksomhet. Målet vårt er å gjøre det enkelt å øke sikkerheten og effektiviteten ved aktiviteter til havs.

hvorfor safepath? - 

Å være forberedt på det verste

Fortvilelsen av å komme for sent til en ulykke, eller å finne ut at man var noen opplysninger unna å berge liv, er opplevelser som brenner seg fast. I løpet av sine 22 år i Kystvakten har Safepath-gründer Terje Rødahl vært med på begge deler.

Som en direkte konsekvens skapte han et selskap som gjør det mindre sannsynlig at du opplever det samme. Etter å ha patruljert og overvåket Norsk økonomisk sone, Fiskevernsonen rundt Svalbard og Jan Mayen i over to tiår – et område 22 ganger så stort som Fastlands-Norge – visste Terje Rødahl hva hans selskap skulle levere for å bidra til vellykkede redningsoperasjoner:

  • Rask og nøyaktig varsling til redningsetatene
  • Oppdaterte opplysninger om posisjon, plan, besetning og fartøy
  • Sikre et forberedt mannskap om bord i rigg eller fartøy gjennom øving
  • Et godt beslutningsgrunnlag for utrykningsressurser

“Det viktigste for Safepath er å bidra til god beredskap slik at ulykken ikke skjer. Om det likevel skjer har Safepath etablerte metoder for å bistå de involverte parter med rask respons, viktig informasjon og støtte»

Ikon - redningsbøye

Grunnideen til etableringen av Safepath var å skape en aktør som kan utgjøre en viktig forskjell i samspillet mellom etablerte redningsetater og sjøfarende.

ta kontakt

«Lykken er å berge et annet liv. De gangene jeg har vært delaktig i å berge liv har jeg fått en helt spesiell følelse av å bidra»

Terje Rødal, gründer i Safepath

Sustainability in Safepath

Our contribution to the UN Sustainable Development Goals.   
Safepath supports the UN's Sustainable Development Goals and believes that the private sector plays a crucial role in achieving them. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

The scope of Safepaths services and products are sustainable solutions that will reduce the risk of serious environmentally harmful incidents in the maritime sectors. Maritime incidents are often environmentally damaging, and emissions that affect life in the sea can be significant. By preventing incidents as much as possible and detecting and responding quickly to them, the risk of serious environmental impact is reduced. 
Good environmental, social, and governance (ESG) principles are fundamental to all our activities, and we have aligned our work with the UN's Sustainable Development Goals. We are members of UN Global Compact Norway, the world´s largest corporate sustainability initiative.

Through this initiative, we are made responsible of aligning our strategies and operations with the Ten Principles on human rights, labour, environment and anti-corruption. We also take strategic actions to advance broader societal goals, such as the UN Sustainable Development Goals, with an emphasis on collaboration and innovation.  

For the Safepath team, sustainability is about the future. We must take care of the Earth's limited resources and manage them in the best possible way without destroying opportunities for future generations. To achieve this, we have committed to 6 of the SDGs in which we believe we can make a positive difference:

Likestilling mellom kjønnene

industri, innovasjon og infrastruktur

bærekraftige byer og lokalsamfunn

stoppe klimaendringene

livet i havet

samarbeid for å nå målene