Om oss

Safepath er et av Norges ledende selskaper innen havovervåking og beredskap. Våre ansatte bemanner vår 24/7 maritime beredskapssentral, trener opp besetning, utvikler brukervennlige prosedyrer, og deler opplysninger med redningsetatene. Alt med ett mål for øyet:

Å skape det beste utgangspunktet for å være forberedt når det utenkelige skjer.

hvem vi er

Safepath er et konsulent- og rådgivingsselskap med ekspertkunnskap innen marine operasjoner og maritim beredskap og sikkerhet. Vi er landets største uavhengige overvåkings- og beredsskapssentral for fiskeri, havbruk og offshorenæringen.

hva vi gjør

Vi er spesialister på beredskaps- og sikkerhetsarbeid for maritime næringer, og leverer 24/7 overvåking av maritim trafikk, inspeksjoner, tredjeparts-godkjenning, revisjon, utvikling og forenkling av prosedyrer, sikkerhetstrening og digitale sikkerhetsstyringssystemer.

våre verdier

Vi skal være en aktør som utgjør en viktig forskjell i samspillet mellom etablerte redningsetater, sjøfarende og maritim virksomhet. Målet vårt er å gjøre det enkelt å øke sikkerheten og effektiviteten ved aktiviteter til havs.

hvorfor safepath? - 

Å være forberedt på det verste

Fortvilelsen av å komme for sent til en ulykke, eller å finne ut at man var noen opplysninger unna å berge liv, er opplevelser som brenner seg fast. I løpet av sine 22 år i Kystvakten har Safepath-gründer Terje Rødahl vært med på begge deler.

Som en direkte konsekvens skapte han et selskap som gjør det mindre sannsynlig at du opplever det samme. Etter å ha patruljert og overvåket Norsk økonomisk sone, Fiskevernsonen rundt Svalbard og Jan Mayen i over to tiår – et område 22 ganger så stort som Fastlands-Norge – visste Terje Rødahl hva hans selskap skulle levere for å bidra til vellykkede redningsoperasjoner:

  • Rask og nøyaktig varsling til redningsetatene
  • Oppdaterte opplysninger om posisjon, plan, besetning og fartøy
  • Sikre et forberedt mannskap om bord i rigg eller fartøy gjennom øving
  • Et godt beslutningsgrunnlag for utrykningsressurser

“Det viktigste for Safepath er å bidra til god beredskap slik at ulykken ikke skjer. Om det likevel skjer har Safepath etablerte metoder for å bistå de involverte parter med rask respons, viktig informasjon og støtte»

Ikon - redningsbøye

Grunnideen til etableringen av Safepath var å skape en aktør som kan utgjøre en viktig forskjell i samspillet mellom etablerte redningsetater og sjøfarende.

ta kontakt

«Lykken er å berge et annet liv. De gangene jeg har vært delaktig i å berge liv har jeg fått en helt spesiell følelse av å bidra»

Terje Rødal, gründer i Safepath