Ikon - Beredskapspakke

SAFEPATH® BEREDSKAP

- ALT DU TRENGER

Vår jobb er å gjøre livet enklere og tryggere for sjøfolk. Derfor har vi utviklet en total beredskapspakke for deg som er reder eller eier av et fartøy. Safepath er din profesjonelle beredskapsorganisasjon. Vi er koblingen mellom fartøy, rederi og redningsetater. Vi følger ditt fartøy, har statusoversikt og opplysninger som med et tastetrykk kan deles med redningsetatene og rederikontoret ved hendelser.

SAFEPATH® Beredskap inneholder følgende:

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat på

901 16 521

« Om du tror at beredskap koster mye... så prøv en ulykke.»

 

Ken Åke Grahn, Kenfish

beredskap 24/7 

Vi er med deg døgnet rundt

Vi er Norges største uavhengige havovervåkings- og beredskapssentral for fiskeri, havbruk og offshore, og har ansatte med lang erfaring innen ledelse av søk og redningsoppdrag. 

Informasjonen som samles om ditt fartøy blir sendt direkte til Hovedredningssentralen når en hendelse inntreffer for å gi raskest mulig oversikt og redusert responstid. Dette øker sjansen for berging av liv i akutte situasjoner.

Vi tilbyr:

 • Beredskapsvakttelefon 24/7
 • Kontinuerlig overvåking av lokasjon, og oppdatert informasjon om fartøyet ditt
 • Myndighetskontakt og bistand i nød- og krisesituasjoner

operasjonskoordinator

Vi er der når du trenger oss

Beredskapssentralen til Safepath samler all informasjon om ditt fartøy og din lokasjon.

Inntreffer en hendelse, får Hovedredningssentralen og andre redningsetater denne informasjonen. Dermed har de umiddelbart god oversikt over situasjonen.

Vi tilbyr:

 • 24/7 trafikkovervåkning av fartøystrafikk rundt lokasjon 
 • Assistanse til 1 og 2. linje ved hendelser
 • Online overføring av
  situasjonsbildet til avklarte stakeholders
 • Status på gjenfangstressurser
 • Kartlegging og statistikk av type fartøy og trafikkmengde

digitalt sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyring gjort enkelt

Vi har utviklet et digitalt styringssystem for sikkerhet om bord i fartøy og på land. Systemet er tilgjengelig fra mobil, nettbrett og PC, og er intuitivt og enkelt i bruk.


Med dette verktøyet har du full kontroll over vedlikehold, loggføring, beredskap og sikkerhetsstyring i ett enkelt modulbasert system –tilpasset din fartøysklasse.

Vi tilbyr:

 • Systemet er tilkoblet 24/7 bemannet beredskapssentral
 • Elektronisk loggføring som er enkel å gjennomføre
 • Prosedyreverk, risikovurderinger og opplæringsmanual er  inkludert

sikkerhetsøvelser 

Vær forberedt

Når uhellet inntreffer, er det gjerne de små detaljene som betyr mest. Vi har utarbeidet praktiske og realistiske øvelser som kan utføres om bord på ditt fartøy.

Øvelsene tilpasses fartøyets gjeldende prosedyrer, og bidrar til at besetningen blir tryggere på sin egen – og andres – rolle under en reell nødsituasjon.

Vi øver besetningen i:

 • Mann-over-bord
 • Kritisk førstehjelp
 • Brann, havari og evakuering

PROSEDYRER, MANUALER og risikoVURDERINGer

Intuitivt og lett forståelig

Safepath har lang erfaring med å hjelpe sine kunder med utvikling, forenkling og profesjonalisering av manualer og prosedyrer. Det er viktig at slike dokumenter har en brukervennlig og logisk utforming, slik at alle oppnår samme forståelse for å utføre en operasjon.

Vi tilbyr:

 • Integrert i sikkerhetsstyringssystem

 • Intuitiv og lett forståelig

 • Dekker alle myndighetskrav

sikkerhetsdigitalisering

Interaktive fartøystilpassede manualer og planer

Safepath-metodikken sikrer at samspillet mellom opplæring, prosedyre og risikovurdering er riktig avpasset. 

Digitalisering av fartøy gjør det mulig å tilføye opplæringshåndbøker interaktivitet som gjør komplekse manualer lett manøvrerbar.

Vi tilbyr:

 • Interaktiv pdf med digital tegning av ditt fartøy

 • Opplæringshåndbok på eget fartøy

 • Havariplan

 • Oppsett for sikkerhetsrunde

Ikon - Beredskapspakke

SAFEPATH® Beredskap

-VELG pakken SOM PASSER FOR DEG

Her finner du oversikt over pakken Basis og Pluss

BASIS

24/7 beredskapsvakttelefon og assistanse ved hendelser gir deg tryggheten om at vi alltid er på vakt for deg og din besetning. I tillegg får du et brukervennlig styringssystem som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

PLUSS

I denne pakken får du i tillegg spesialdesignet en interaktiv oversikt over ditt fartøy til svært god nytte i opplærings- og beredskapsarbeidet. Og med den unike opplæringshåndboken blir det enkelt å motta og klarere nytt mannskap.

last ned vår informasjonsbrosjyre her

Last ned brosjyre her