Ikon - Beredskapspakke

BEREDSKAPSPAKKEN - ALT DU TRENGER

Vår jobb er å gjøre livet enklere og tryggere for sjøfolk. Derfor har vi utviklet en total beredskapspakke for deg som er reder eller eier av et fartøy. Safepath er din profesjonelle beredskapsorganisasjon. Vi er koblingen mellom fartøy, rederi og redningsetater. Vi følger ditt fartøy, har statusoversikt og opplysninger som med et tastetrykk kan deles med redningsetatene og rederikontoret ved hendelser.

Beredskapspakken inneholder følgende:

 • BEREDSKAP 24/7
 • ASSISTANSE VED HENDELSER
 • SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEM - SEALOG
 • SIKKERHETSØVELSER
 • RÅDGIVING
 • PROSEDYRER og MANUALER - risikoVURDERING

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

kontakt oss

« Om du tror at beredskap koster mye... så prøv en ulykke.»

 

Ken Åke Grahn, Kenfish

beredskap 24/7 

Vi er med deg døgnet rundt

Vi er Norges største uavhengige havovervåkings- og beredskapssentral for fiskeri, havbruk og offshore, og har ansatte med lang erfaring innen ledelse av søk og redningsoppdrag. 

Informasjonen som samles om ditt fartøy blir sendt direkte til Hovedredningssentralen når en hendelse inntreffer for å gi raskest mulig oversikt og redusert responstid. Dette øker sjansen for berging av liv i akutte situasjoner.

Vi tilbyr:

 • Beredskapsvakttelefon 24/7
 • Kontinuerlig overvåking av lokasjon, og oppdatert informasjon om fartøyet ditt
 • Myndighetskontakt og bistand i nød- og krisesituasjoner

assistanse ved hendelse  

Vi er der når du trenger oss

Beredskapssentralen til Safepath samler all informasjon om ditt fartøy og din lokasjon.

Inntreffer en hendelse, får Hovedredningssentralen og andre redningsetater denne informasjonen. Dermed har de umiddelbart god oversikt over situasjonen.

Vi tilbyr:

 • 24/7 trafikkovervåkning av fartøystrafikk rundt lokasjon 
 • Assistanse til 1 og 2. linje ved hendelser
 • Online overføring av
  situasjonsbildet til avklarte stakeholders
 • Status på gjenfangstressurser
 • Kartlegging og statistikk av type fartøy og trafikkmengde

sealog

Sikkerhetsstyring gjort enkelt

Vi har utviklet et digitalt styringssystem for sikkerhet om bord i fartøy og på land. Systemet er tilgjengelig fra mobil, nettbrett og PC, og er intuitivt og enkelt i bruk.


Med Sealog har du full kontroll over vedlikehold, loggføring, beredskap og sikkerhetsstyring i ett enkelt modulbasert system –tilpasset din fartøysklasse.

Vi tilbyr:

 • Sealog er tilkoblet 24/7 bemannet beredskapssentral
 • Elektronisk loggføring som er enkel å gjennomføre
 • Prosedyreverk, risikovurderinger og opplæringsmanual er  inkludert

sikkerhetsøvelser 

Vær forberedt

Når uhellet inntreffer, er det gjerne de små detaljene som betyr mest. Vi har utarbeidet praktiske og realistiske øvelser som kan utføres om bord på ditt fartøy.

Øvelsene tilpasses fartøyets gjeldende prosedyrer, og bidrar til at besetningen blir tryggere på sin egen – og andres – rolle under en reell nødsituasjon.

Vi øver besetningen i:

 • Mann-over-bord
 • Kritisk førstehjelp
 • Brann, havari og evakuering

rådgiving 

Sammen finner vi en løsning

Våre ansatte har lang erfaring fra fiskeri, havbruk, Kystvakt og maritimt beredskapsarbeid, og har kompetansen som kreves for å forstå dine utfordringer og behov. 

Med utgangspunkt i gjeldende regelverk og dine utfordringer, finner vi sammen løsninger som gjør hverdagen din tryggere, enklere og mer lønnsom.

Vi tilbyr:

 • Konsultasjon
 • Regelverkshjelp
 • Bistand etter hendelser